top of page
Untitled-12-01.jpg

แบบทดสอบวัดความอัจฉริยะทั้ง 5 ด้าน

ไขสมองของเด็กผ่านทักษะแห่งอนาคตเพื่อเด็กยุคนี้

SPACEQ คืออะไร
ทำไมถึงจำเป็นสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันนี้

เด็กทุกคนต้องพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัว เรื่องของการเข้าใจตนเอง และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย เด็กแต่ละคนย่อมมีวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาย่อมส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

SPACE Q คือ การวัดทักษะความฉลาดในด้าน ๆ ของเด็กยุคใหม่ ได้แก่

SQ-01.png
PQ-01.png
AQ-01.png
CQ-01.png
EQ-01.png
Untitled-14-01.png
Untitled-14-02.png
Untitled-14-03.png
Children.png
BG09-01.png

แสดงสถิติทุกด้าน
พร้อมผลลัพธ์
อย่างละเอียด

ความอัจฉริยะมีได้ในเด็กทุกคน

ความโดดเด่นพัฒนาได้ด้วยการเข้าใจระบบคิด

แบบทดสอบ
วัดความฉลาดทั้ง 5 ด้าน

รวมเทคนิคการพัฒนา
ให้ฉลาดอย่างถูกวิธี

เข้าใจง่าย
เหมาะกับเด็กทุกวัย

SPACEQ

Test

398

จากราคาปกติ 1500 บ.

mobile_s-01.png
bottom of page