top of page

รู้ใจคู่เจรจา ศาสตร์สำคัญของการต่อรอง

คุณต้องรู้ว่า WIN WIN ในแบบที่เข้าใจสมองของคู่เจรจาก่อนอย่างอื่น คือ หนทางที่จะทำให้คุณชนะได้5 views0 comments
bottom of page