top of page

รู้ใจคู่เจรจา ศาสตร์สำคัญของการต่อรอง

คุณต้องรู้ว่า WIN WIN ในแบบที่เข้าใจสมองของคู่เจรจาก่อนอย่างอื่น คือ หนทางที่จะทำให้คุณชนะได้9 views0 comments

Comments


bottom of page