ฝึกสมองได้ ใช้สมองเป็นด้วย Long Term Memory

การเรียนรู้ของเราคนแตกต่างกันไป แต่มีระบบการรับสารที่เหมือนกัน2 views0 comments