top of page

ทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

"สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้เท่านั้นที่จะอยู่รอด" คำกล่าวของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ยังคงจริงอยู่บางส่วนในการเรียนรู้ยุคนี้ แต่ความจริงอีกส่วนนึง คือ นอกจากจะต้องปรับตัวได้แล้วยังต้องเรียนรู้ให้ไว รวดเร็ว ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย8 views0 comments

Comentários


bottom of page