top of page

ช่วงวิกฤต ที่เราต้อง...ตัดสินใจ


A. สู้ต่อ + สภาพจิตใจ 100%


B. กัดฟันสู้ + สภาพจิตใจ 70%


C. ลังเล ทำอย่างไรดี + สภาพจิตใจ 50%


D. เฮือกสุดท้าย...ด้วยการทำสิ่งใหม่ + สภาพจิตใจ 30%


E. ถอดใจ...ยอมแพ้ + สภาพจิตใจ 10%


F. เลิกกิจการ + สภาพจิตใจ 0%


G. หมดสภาพ ไม่เหลืออะไรเลย + สภาพจิตใจ -100%

.

.

ทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่สดใส + เติบโต + รุ่งเรือง

เป็นเลขสีเขียว 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

.

และเราก็เคยผ่านช่วงแย่ๆ ในชีวิต

เป็นเลขสีแดง 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12.

.

วันนี้หลายคนอาจจะอยู่ในช่วงหมายเลข 12

ที่จะต้องตัดสินใจอีกครั้ง

ท่ามกลางสภาพจิตใจที่ย่ำแย่

.

.

วิกฤตที่เปลี่ยนชีวิตครั้งนี้

อาจจะทำให้คนหางานใหม่ + ทำสิ่งใหม่

.

.

หลายคน ถอดใจ + ยอมแพ้ + เลิกกิจการ + หมดสภาพ

เรื่องที่พูดไม่ออก และ เล่าให้ใครฟังไม่ได้

ต้องนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว + สภาพจิตใจย่ำแย่ที่สุดในชีวิต

.

.

ไม่วันนี้...ก็พรุ่งนี้

ยังไง...เราก็ต้องตัดสินใจ...เลือกทางใดทางหนึ่ง

.

.

เรายอมแพ้ได้...อาจจะใช้เวลาทำใจ + ปรับสภาพจิตใจ

สัก 1 เดือน / หรือ 1 ปี / หรือ 3 ปีก็ได้

แล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่

.

.

รอจนกว่าจะปรับ...สภาพจิตใจ กลับมาเกิน 50%

แล้วเรามาเริ่มกันใหม่

.

.

ถึงแม้ตอนนี้จะยังคิดอะไรไม่ออกก็ตาม

.

.

เขียนโดย

ดำรงค์ พิณคุณ

22 views0 comments

Comments


bottom of page