อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ

ผู้คิดค้นหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development

 

ผมออกแบบมาเพื่อ พัฒนาผู้บริหาร ให้สามารถ

“อ่านคนออก บอกคนได้  ใช้คนเป็น มองเห็นลูกค้า” ด้วยหลักการ GeniusX ที่จะพัฒนาศักยภาพสมองให้มองเห็นอนาคต เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ คิดกว้างไกล คิดสร้างสรรค์ พาองค์เข้าสู่ ยุคดิจิทัล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอาชนะทุกการ Disrupt

"ด้วยสุดยอดทักษะแห่งอนาคต"

อ.ดำรงค์.png
Untitled-3.png

ปลดล็อกศักยภาพแห่งอนาคต

พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะทางธุรกิจ

     คอร์สเรียน GeniusX Brain Skill Development จะช่วยให้คุณรู้จักตนเองและผู้อื่นในรูปแบบกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการคิด การตัดสินใจ การเลือก การดำเนินชีวิต รวมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจในแบบฉบับของตนเองผ่าน แนวคิดการแบ่งคน ออกเป็น 6 ประเภท จาก ระบบการรู้คิด (Cognitive Neuroscience) เพื่อเรียนรู้คนจากการตัดสินใจของสมองที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาในการรับมือกับคนได้ทุกรูปแบบ รวมถึงทำความเข้าใจวิธีการทำงานของสมองทั้งระบบ เพื่อออกแบบความสำเร็จ ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวที่เป็นแบบฉบับของคุณเอง 

ดูภาพบรรยากาศคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่นี่

เตรียมพบกับคอร์สเรียน รุ่นที่ 4

เร็ว ๆ นี้

robot1.png
นักเรียนของเรา

GeniusX 1

นร.1.png

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

GeniusX 2

อู๊ด.png

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

ปลดล็อกศักยภาพแห่งอนาคต

พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะทางธุรกิจ

     คอร์สเรียน GeniusX Brain Skill Development จะช่วยให้คุณรู้จักตนเองและผู้อื่นในรูปแบบกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการคิด การตัดสินใจ การเลือก การดำเนินชีวิต รวมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจในแบบฉบับของตนเองผ่าน แนวคิดการแบ่งคน ออกเป็น 6 ประเภท จาก ระบบการรู้คิด (Cognitive Neuroscience) เพื่อเรียนรู้คนจากการตัดสินใจของสมองที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาในการรับมือกับคนได้ทุกรูปแบบ รวมถึงทำความเข้าใจวิธีการทำงานของสมองทั้งระบบ เพื่อออกแบบความสำเร็จ ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวที่เป็นแบบฉบับของคุณเอง 

ดูภาพบรรยากาศคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่นี่

เตรียมพบกับคอร์สเรียน รุ่นที่ 4

เร็ว ๆ นี้

robot1.png
สมัครรับข่าวสาร
GX3_X6_Black JAJA.044.jpeg

ฐานคิด

มนุษย์แต่ละคนมีความคิด และ พฤติกรรมต่างกัน เพราะว่า มีฐานคิดต่างกัน ซึ่งได้แก่ ความรู้พื้นฐาน / เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต / สังคมหรือส่ิงแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน / ความคิดบวกหรือลบที่ถูกหล่อหลอมมา / รวมทั้ง ความรู้สึกที่มีต่อเรื่องนั้นๆ หรือ อารมณ์ในเวลานั้น ทำให้ พฤติกรรมที่แสดงออกต่างกัน มีผลทำให้ ผลลัพธ์ในชีวิตแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
 

VIEW MORE

INVESTMENTS STOCKS & BONDS

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

REAL ESTATE

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

Technology

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE