top of page
BG06-01.png
LOGO growth_mindset2-01.png

แบบทดสอบวัดกรอบความคิดเด็ก

ปลดล็อกทัศนคติ พัฒนาชีวิตได้ไม่มีที่สิ้นสุด

ปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จ

การพัฒนา Mindset ถือเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับในวงการจิตวิทยาว่า "มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างมาก" เมื่อคนเรามี Mindset อย่างไรก็จะส่งผลต่อการความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตอย่างนั้น เพราะการดำเนินชีวิตของคนเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับระบบความคิดเป็นตัวกำหนด 

"กรอบความคิด" หรือความเชื่อของแต่ละบุคคลว่า ความฉลาด ความสําเร็จ และความสามารถด้านต่างๆ ของตนเองนั้นสามารถพัฒนาได้ ตามต้องการ ด้วยการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ ประกอบกับความมุ่งมั่น ความพยายามเพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น กรอบความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset

shutterstock_353503052.jpg

เด็กที่มี
Growth Mindset
จะสามารถ

  • เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด

  • มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายได้ เมื่อพบเจอปัญหาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

  • พัฒนาตนเองได้ ขนขวายอยากพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

  • รับมือกับปัญหาได้ ไม่กลัวกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา

  • เต็มที่เสมอ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะทำให้ดีที่สุด

shutterstock_266646026.jpg

แบบทดสอบ Growth Mindset

ICOn.001.jpg
Growth_graph-01.png

อธิบายผลและ
วิเคราะห์แนวโน้ม
Growth Mindset

เปิดมุมมองความคิด พัฒนาทักษะชีวิต

เจาะลึกวิธีคิดผ่านการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง

แบบทดสอบ
วัดกรอบความคิดและทัศนคติ
ผ่าน 20 สถานการณ์

เสริมคำแนะนำ
และวิธีการสร้าง
ความมั่นใจ

ครบถ้วน
ทุกสถานการณ์
รอบด้านในที่เดียว

Growth Mindset

Test

397

จากราคาปกติ 1500 บ.

mobile_g-01.png
bottom of page