top of page

Brain Skill Development

คนหาตัวตนของคุณไดที่นี่
ปก.png
bg.jpg
GeniusX Starter__edited.jpg
LogoGeniusX.png
GeniusX พัฒนาขึ้นจากความรู้
ด้านประสาทวิทยาทางสมอง

GeniusX Brain Skill Development ศาสตร์ใหม่ที่พัฒนามา

เพื่อเข้าใจ “สมองมนุษย์” และ “หลักการคิดของมนุษย์”

ที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดเรื่อง Triune Brain

ที่แบ่งสมองออกเป็น 3 ส่วน

1

สมองส่วนในสุด เรียกว่า Reptilian Brain

คือ สมองส่วนสัญชาตญาณ

2

สมองส่วนกลาง เรียกว่า Limbic System

คือ สมองส่วนอารมณ์

3

สมองส่วนนอกสุด เรียกว่า NeoCortex คือ สมองส่วนเหตุผล

geniusx_brain2.jpg
รู้ได้อย่างไรว่ามนุษย์แต่ละคนถนัดด้านไหน ?

จากแนวคิดเรื่อง Triune Brain สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์

มีผลมาจากการตัดสินใจภายใน ซึ่งนำมาสู่การแบ่งลักษณะความแตกต่าง

ของคนทั้ง 6 ประเภท ใน GeniusX

GeniusX Starter_.005.jpeg
GeniusX Starter_.008.jpeg
GeniusX Starter_.009.jpeg
GeniusX Starter_.011.jpeg
Game Changer
นักสู้ผู้เปลี่ยนเกม
3 GX Basic_1.png
111 GX 001 Gamechanger.jpg
Entrepreneur
นักธุรกิจสมองใส
3 GX Basic_2.png
2 Entrepreneur 1000-01.jpg
111 GX 002 Entrepreneur.jpg
Network
นักเจรจาผู้เชื่อมโยง
3 GX Basic_3.png
2 Network 1000-01.jpg
111 GX 003 Network.jpg
Information
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
3 GX Basic_4.png
2 Information 1000-01.jpg
111 GX 004 Network.jpg
Unique
ศิลปินผู้รักอิสระ
3 GX Basic_5.png
2 Unique 1000-01.jpg
111 GX 005 Unique.jpg
Sharing
แม่พระผู้ใจบุญ
3 GX Basic_6.png
2 Sharing 1000-01.jpg
111 GX 006 Sharing.jpg
@001 Logo Logo GX.png
2 Game Changer 1000.jpg
PIC_210302_0.jpg
มนุษย์ G หรือ Game Changer
“นักสู้ผู้เปลี่ยนเกม”

คนที่มีความกล้าล้นเหลือ เปลี่ยนเร็ว ไม่ยึดติด กล้าสู้งาน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ยิ่งพบเจองานยาก…ยิ่งสนุก ถ้าทำไม่ได้…ก็ไม่ยอมล้มเลิกเด็ดขาด สนุกได้ในความเครียด เหมือน นักชกที่ไม่เคยยอมแพ้ แต่ยอมหลับคาเวที

มนุษย์ G หรือ Game Changer ถูกขับเคลื่อนจากสมองส่วนสัญชาตญาณ (Survival Mode) ส่งผลให้กล้าลุยกล้าแลก เป้าหมายชัดเจนและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

หากผู้บริหารมีทีมงานประเภท Game Changer ไว้ในทีม

ก็จะได้ลูกน้องประเภทไอเดียกระฉูด พร้อมทั้งกัดไม่ปล่อย ทำการตลาดแข่งขันกับคู่แข่งได้สบาย

จุดเด่นมนุษย์ G

สู้ไม่ถอย / นักปฏิบัติ / กล้าบุกเบิก / ไม่กลัวเรื่องยาก / ไม่ชอบเรื่องง่าย  / คิดสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา

จุดอ่อน

ใจร้อน / ไม่รอช้า / ไม่ชอบการวางแผน /

เชื่อมั่นในตนเองเกินไป / ไม่ฟังเสียงใครเท่าไร    /

กล้าเสี่ยงเกินไป

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า
PIC_210302_1.jpg
มนุษย์ E      หรือ     Entrepreneur
“สมองพ่อค้า ล่าทุกธุรกิจ

คนที่สามารถมองเห็นโอกาสทางการค้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆ มีความคิดรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องเงิน เรื่องการค้าขาย มีเทคนิคการขายสูง เป็นนักเจรจาที่ได้ผลกำไรทุกเม็ด

คาแรกเตอร์หลักที่ถูกขับเคลื่อนจากสมองส่วนเหตุผล (Rational) ส่งผลให้คิด ไตร่ตรอง มองทุกอย่างแบบคำนวณความคุ้มค่าตลอดเวลา

หากผู้บริหาร ได้คนพันธุ์ E ไปอยู่ในทีม คุณจะได้ทีมที่แข็งแกร่งทางด้านการเงิน จะไม่ยอมให้องค์กรเสียเปรียบคู่ค้า รักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างดี

จุดเด่นมนุษย์ E

เก่งทำเงิน / ไม่ยอมเสียผลประโยชน์ / รอบคอบเรื่องเงิน / ต่อรองเก่ง  /  ทุกอย่างต้องคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป  /

หาโอกาสทำเงินได้ตลอดเวลา

จุดอ่อน

ไม่ค่อยเห็นใจคนอื่น / มองแต่ผลประโยชน์เป็นหลัก /

ไม่ยอมเสียเปรียบใคร โดยเฉพาะเรื่องเงิน

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า
PIC_210302_2.jpg
มนุษย์ N     หรือ    Network
“นักมนุษย์สัมพันธ์ชั้นเลิศ”

คนที่คุยกับทุกคนได้สนิทใจ ชอบงานสังสรรค์ เป็นที่รักของเพื่อนๆ เป็นที่ปรึกษาที่ดี ใครๆ ก็จะเอาความลับมาเล่าให้ฟังเสมอ

แล้วจะบอกเขาว่า “เธออย่าไปบอกใครนะ”

มนุษย์ N จะมีเพื่อนรัก มักจะเป็น “หัวหน้ากลุ่ม”

ไม่ว่าจะกลุ่มใหญ่   หรือ กลุ่มเล็ก

หากขาดมนุษย์ N ไปก็จะต่อกันไม่ติด เมื่อใดที่มีงานเลี้ยงรุ่น

ต้องให้มนุษย์ N เป็นคนนัด เพราะถ้าคนอื่นนัด…งานอาจจะล่มได้

มนุษย์ N ถูกขับเคลื่อนจากสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึก (Emotional) จึงมีเสน่ห์ที่ใครๆ ก็อยากเข้าหา

และ รู้วิธีเข้าหาผู้คนอย่างเป็นธรรมชาติ แต่บางครั้งการอยู่ท่ามกลางผู้คนก็ทำให้เขาไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจคนเดียว

หากผู้บริหารได้คนพันธุ์ Network ไปทำงานอยู่ในทีม คุณจะได้ “ศูนย์กลางขององค์กร” ที่เป็นทั้งพี่ ทั้งเพื่อน ทั้งน้อง คอยประสานรอยร้าวและสามารถนำทีมให้ก้าวหน้าได้

จุดเด่นมนุษย์ N

ปรับตัวเก่ง / มนุษย์สัมพันธ์ดี / กล้าแสดงออก / เพื่อนเยอะ / เป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อน / 

มีคนอยากเข้ามาปรึกษามากมาย  /

เป็นจุดศูนย์กลางของครอบครัว และ กลุ่มเพื่อน

จุดอ่อน

ทำงานคนเดียวไม่ค่อยได้ / มักเอนเอียงตามเสียงข้างมาก / มักคิดมากเรื่องปัญหาของคนอื่น

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า
PIC_210302_3.jpg
มนุษย์ I หรือ Information
“นักปราชญ์ผู้รอบรู้”

คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับข้อมูล มนุษย์ I จะรอบคอบที่สุดในบรรดามนุษย์ 6 ประเภท
เขาจะอยู่ในกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ไม่ชอบอะไรที่เสี่ยงเกินไป

เก่งในเรื่องการค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล คิดเป็นระบบ

สามารถอยู่กับเอกสารได้ทั้งวัน เขียนแผนธุรกิจได้ดี

หากใครอยากได้ข้อมูลแน่น ต้องปรึกษามนุษย์พันธุ์ I

จะได้ข้อมูลครบถ้วนมาก

มนุษย์ I ถูกขับเคลื่อนจากสมองส่วนตรรกะและเหตุผล (Rational) ความ “รอบคอบ” ต้องมาก่อน มักใช้เวลานานก่อนการตัดสินใจ

เพื่อรวบรวม “ข้อมูล” ที่มากพอ

หากผู้บริหารได้มนุษย์ Information ไว้ในทีม คุณจะได้บุคลากรอันปราดเปรื่องเหมือนได้เจอ “เพชรในตม” ยิ่งให้หาข้อมูล

หรือ วิเคราะห์ข้อมูล” ยิ่งทำให้องค์กรดูฉลาดล้ำลึกขึ้น

จุดเด่นมนุษย์ I

ละเอียด รอบคอบ / มีเหตุผลเสมอ / เป็นระเบียบ / ชอบหาความรู้

จุดอ่อน

ตัดสินใจช้า / ยึดติดกฎเกณฑ์มากไป / ชอบจับผิด /

ปรับตัวไม่เก่งนัก

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า
PIC_210302_4.jpg
มนุษย์ U หรือ Unique
“ศิลปินผู้รักอิสระ”

มนุษย์ที่มีมุมมองไม่เหมือนใคร โลกในสายตาของมนุษย์พันธุ์ U

จะทำให้ เขากลายเป็นคนแปลก เพราะคิดไม่เหมือนใคร ทำไม่เหมือนใคร บางครั้งอาจจะไม่ค่อยเข้าใจตนเองด้วยซ้ำ ใช้ชีวิตแบบไม่แคร์สื่อ

ไม่สนใจใคร ‘ชอบและทำ’ ในสิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้น

ไม่มีใครสามารถบังคับให้เขาทำอะไรได้ บางครั้งอาจจะชอบอยู่คนเดียวเพราะในสมองคิดจินตนาการไปไกลแล้ว

มนุษย์ U ถูกขับเคลื่อนจากสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึก (Emotional) เลือกทำงานที่รัก เน้นความสบายใจเป็นหลัก

รักในโลกที่มีสีสันสวยงาม ชอบที่จะอยู่กับตัวเอง

หากผู้บริหารได้คนพันธุ์ Unique อยู่ในทีม คุณจะได้ไอเดียที่ไม่เหมือนใคร เพราะเขามีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ มีมุมมองเป็นภาพวาด

มีจินตนาการล้ำหน้ากว่าคนอื่น

จุดเด่นมนุษย์ U

เป็นตัวของตัวเอง / มีไอเดียสร้างสรรค์ / รักศิลปะ / คิดนอกกรอบ

จุดอ่อน

เข้าหาคนอื่นไม่เก่งนัก / คนอื่นเข้าถึงยาก /

ทำอะไรตามอารมณ์

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า
PIC_210302_5.jpg
มนุษย์ S หรือ Sharing
“แม่พระผู้ใจบุญ”

มนุษย์ที่เป็น “ผู้ให้” จากใจจริง โลกที่สงบได้

เพราะส่วนหนึ่งได้ถูกประคับประคองโดยมนุษย์ Sharing ไม่อย่างนั้น

โลกจะมีการแย่งชิงกันกว่านี้ มนุษย์พันธุ์ Sharing

เรียกว่า “เกิดมาเพื่อผู้อื่น” ก็ได้

มีเงิน 100 บาททำบุญไป 50 บาทแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก

จิตใจเป็นกุศล มีน้ำใจตั้งแต่กำเนิด

มนุษย์ S ถูกขับเคลื่อนจากสมองส่วนสัญชาตญาณ (Instinct)

ความรู้สึกแบบผู้ปกป้องคุ้มครอง

มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผล

อ่อนไหวง่ายต่อบางเรื่องที่กระทบจิตใจ

หากผู้บริหารท่านใดรับมนุษย์ Sharing ไว้ในทีม

คุณจะได้ “คนดี” จิตใจเมตตา โอบอ้อมอารี

ไม่มีทางเอาเปรียบองค์กร ไม่มีการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน

หากมีไอเดียใหม่ๆ ที่ต้องการทำเพื่อลูกค้า

ต้องให้คนนี้ออกความเห็น รับรองความพึงพอใจของทุกฝ่าย

จุดเด่นมนุษย์ S

มองโลกในแง่ดี / นึกถึงใจผู้อื่นเสมอ / มองเห็นข้อดีในตัวผู้อื่น /

มีน้ำใจให้กับทุกคน ทั้งคนที่รู้จัก และ ไม่รู้จัก

จุดอ่อน

อ่อนไหวง่าย / ไม่กล้าปฏิเสธคน / เชื่อคนง่ายเกินไป

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า

GeniusX Personality Test

GeniusX พัฒนาขึ้นจากความรูดานประสาทวิทยาทางสมอง GeniusX Brain Skill Development

ศาสตรใหมที่พัฒนามาเพื่อเขาใจ

“สมองมนุษย” และ “หลักการคิดของมนุษย”

 

เราพัฒนาระบบความคิด

ทักษะในการแกปญหา  

การตัดสินใจ  

การเจรจาตอรอง

และการเรียนรูจากสมองตนเอง

รวมถึง สมองคนอื่น

เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด

ในดานการสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัว

 การทํางาน 

การใชชีวิต และ การอยูรวมกันในสังคม

เพื่อพัฒนาความสามารถใหทันในโลกยุคดิจิทัล

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า
bottom of page