top of page

GeniusX
ความรู้ใหม่ ที่ ผู้บริหารต้องมี

27Sep_GX4_Poster 01.png
27Sep_GeniusX 4 for Mobile.png
CEO Digital 201.jpg
GX 0_Brain Skill_02_New-01.jpg
หลักสูตร GeniusX  
พัฒนามนุษย์ด้วยศาสตร์แห่ง "สมอง"

X1 GeniusX Relationship
เมื่อเราเรียนรู้ความแตกต่าง ของ กระบวนการคิด ของ แต่ละคนแล้ว
เราต้องสามารถ บริหาร "ความสัมพันธ์" ให้เกิดสิ่งที่ดี 
เพราะความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว
และ คนรอบข้าง
จะนำมาซึ่ง ความสุข
วิชา GeniusX Relationship

จะแนะนำ วิธีการพูด + การกระทำ + การแสดงออก
ให้ คนในครอบครัว และ ทีมงานในองค์กร เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

_X1 GeniusX Relationship.png

X2 GeniusX Decision Brain
 

หลักการตัดสินใจ ที่ทำให้ ผู้บริหารไม่เกิดความผิดพลาดได้

อาจมีเพียงไม่กี่ขั้นตอน แต่ในเรื่องที่ดูเหมือนง่าย

กลับกลายเป็น เรื่องยากสำหรับบางคน

หรือ บางธุรกิจ ซึ่งอาจทำให้ ธุรกิจรอดไปได้

หรือ ธุรกิจล้มเหลวไปเลยก็ได้

_X2 GeniusX Decision.png

X3 GeniusX China Brain
 

ถอดรหัสการทำธุรกิจแบบ สมองคนจีน

ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจโลก มี ระบบความคิด อย่างไร

ให้สามารถสร้างจุดแข็งทางธุรกิจได้อย่างเติบโต

ปรับใช้ กลยุทธ์ ได้อย่างชาญฉลาด 

เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

_X8 China Brain.png

X4 GeniusX Intelligence Brain
 

ความฉลาดในการแก้ปัญหา หรือ ความฉลาดในการใช้ชีวิต

เราจำเป็นต้องใช้ "ปัญญา" ให้มากกว่า "ปัญหา"

ที่เราพบเจอ...ถึงจะแก้ปัญหานั้นได้

ชีวิตไม่ได้เป็นเหมือนเครื่องบินด้วยระบบอัตโนมัติ (Auto Pilot)

แต่มันจะเจอปัญหาทุกช่วงเวลาของชีวิต

ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และ วัยเกษียณ

ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องเพื่อน

เรื่องญาติพี่น้อง เรื่องครอบครัว

ความลับ คือ วิชา GeniusX Intelligence Brain 

สามารถช่วยคุณได้

_X4 GeniusX Intelligence.png

X5 GeniusX Strategy Brain
 

ในโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

เราต้องสามารถใช้ ทักษะสมอง ในการบริหารงาน

บริหารคน และบริหารองค์กร

ผู้นำยุคใหม่ จึงต้องพัฒนากลยุทธ์ ใหม่ ๆ

เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และ องค์กร ให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

_X5 GeniusX Strategy Brain.png

X6 GeniusX Transformation Brain
 

ความเปลี่ยนแปลง มักจะเริ่มจาก

การมีปัญหาอะไรบางอย่าง ใน "ชีวิต"หรือ "องค์กร"

คนส่วนใหญ่ มักจะเริ่มต้นจาก

การใช้กระบวนการเข้ามาบังคับทีมงาน

หรือ การออกกฎระเบียบใหม่ และ

การตั้ง KPI เพื่อให้ทีมงานทำตามนั้น

แต่ ปัญหาที่ตามมา คือ แรงต้าน (Resistance)

จึงทำให้ องค์ต้องมีการฝึกอบรม

เรื่องการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีก

จงอย่าทำสิ่งใหม่ ที่สร้าง ปัญหาใหม่ขึ้นมา

เพราะ เราจะต้องแก้ปมใหม่ก่อน...จะเดินทางไปถึงจุดนั้น

_X6 GeniusX Transformation.png

X7 GeniusX Negotiation Brain
 

ฝีมือการเจรจาต่อรอง อาจจะไม่ใช่เป็นแค่ Soft Skill เท่านั้น

แต่มันกลายเป็น Brain Skill ที่จะทำให้

ผู้บริหารสามารถพัฒนาการเจรจาต่อรอง

ให้มี ลูกเล่นแพรวพราว อย่าง ไม่มีข้อโต้แย้ง

ทำให้ องค์กรมีอนาคตที่ดีขึ้น

_X7 GeniusX Negotiation.png

X8 GeniusX Future Strategy Brain
 

ในยุคแห่ง Disruption

วิธีการบริหารธุรกิจ และบริหารองค์กรแบบเดิม

อาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้ว

ผู้นำต้องมีการปรับตัว คิดวางแผนกลยุทธ์

และสามารถ วิเคราะห์สถานการณ์ได้รอบด้าน

_X8 Future Strategy.png

X9 GeniusX Leader Brain
 

เรียนรู้สมอง ผู้รอบรู้ระดับโลก

ผ่าน แนวคิดเชิงปรัชญา เพื่อผู้บริหารยุคใหม่

ทักษะความเป็นผู้นำ ทำให้ CEO สามารถดูแลกิจการ และ ธุรกิจ

ให้อยู่ใน การควบคุมได้อย่างไม่ยุ่งยากมากนัก

เพราะว่า ทักษะผู้นำ...ไม่ใช่มีกันทุกคน

แต่ GeniusX สามารถพัฒนาทักษะนี้ได้เป็นอย่างดี

_X9 GeniusX Leader.png

X10 GeniusX Marketing Brain
 

ความยาก ของ การทำการตลาด คือ

การทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรา

แต่สำหรับ GeniusX แล้ว เรื่องที่วิเศษที่สุด

คือ การทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการสร้างยอดขาย

และ การทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย

ที่ เราเล็งเอาไว้ตั้งแต่ต้น

_X10 GeniusX Marketing_001.png

X11 GeniusX Management Brain
 

การบริหารจัดการที่ดี คือ

การทำให้ทีมงานสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ GeniusX แล้ว การจัดการ มันถูกทำให้กลายเป็น เรื่องง่ายมาก

ถ้าหาก ผู้นำ หรือ ฝ่าย HR

เรียนรู้เรื่องสมอง