GeniusX
ความรู้ใหม่ ที่ ผู้บริหารต้องมี

Poster Sales 001-01.jpg
Poster Sales 002-01.jpg
CEO Digital 201.jpg
GX 10011.jpg
GX 0_Brain Skill_02_New-01.jpg
หลักสูตร GeniusX   Trainer
สำหรับ ผู้ต้องการ Certificated
ในการเป็น โค้ช GeniusX Master
GX 100 Executive Skills 04.jpg

X0 GeniusX Brain Reading
เรียนรู้เรื่องสมองมนุษย์ที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท
จาก สมอง 3 ส่วน เพื่อความเข้าใจในตนเอง
+ เข้าใจคนในครอบครัว + เข้าใจเพื่อนร่วมงาน
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต 

@X0 Brain Reading 001-01.png

X1 GeniusX Relationship
เมื่อเราเรียนรู้ความแตกต่าง ของ กระบวนการคิด ของ แต่ละคนแล้ว
เราต้องสามารถ บริหาร "ความสัมพันธ์" ให้เกิดสิ่งที่ดี 
เพราะความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว
และ คนรอบข้าง
จะนำมาซึ่ง ความสุข
วิชา GeniusX Relationship

จะแนะนำ วิธีการพูด + การกระทำ + การแสดงออก
ให้ คนในครอบครัว และ ทีมงานในองค์กร เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

@X1 GeniusX Relationship-01.png

X2 GeniusX Negotiation Brain
 

ฝีมือการเจรจาต่อรอง อาจจะไม่ใช่เป็นแค่ Soft Skill เท่านั้น

แต่มันกลายเป็น Brain Skill ที่จะทำให้

ผู้บริหารสามารถพัฒนาการเจรจาต่อรอง

ให้มี ลูกเล่นแพรวพราว อย่าง ไม่มีข้อโต้แย้ง

ทำให้ องค์กรมีอนาคตที่ดีขึ้น 

@X2 GeniusX Negotiation-01.png

X3 GeniusX Negotiation Brain
 

หลักการตัดสินใจ ที่ทำให้ ผู้บริหารไม่เกิดความผิดพลาดได้

อาจมีเพียงไม่กี่ขั้นตอน แต่ในเรื่องที่ดูเหมือนง่าย

กลับกลายเป็น เรื่องยากสำหรับบางคน

หรือ บางธุรกิจ ซึ่งอาจทำให้ ธุรกิจรอดไปได้

หรือ ธุรกิจล้มเหลวไปเลยก็ได้

@X3 GeniusX Decision-01.png

X4 GeniusX Marketing Brain
 

ความยาก ของ การทำการตลาด คือ

การทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรา

แต่สำหรับ GeniusX แล้ว เรื่องที่วิเศษที่สุด

คือ การทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการสร้างยอดขาย

และ การทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย

ที่ เราเล็งเอาไว้ตั้งแต่ต้น

@X4 GeniusX Marketing_001-01.png

X5 GeniusX Management Brain
 

การบริหารจัดการที่ดี 

คือ

การทำให้ทีมงานสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ GeniusX แล้ว การจัดการ มันถูกทำให้กลายเป็น เรื่องง่ายมาก

ถ้าหาก ผู้นำ หรือ ฝ่าย HR เรียนรู้เรื่องสมอง (ไม่ใช่พฤติกรรมของคน)

และ การจัดการ กลายเป็น เรื่องสนุก 

ที่ทำให้ เราเพิ่งรู้ว่า...มีวิธีบริหารจัดการแบบใหม่นี้ด้วย

@X5 GeniusX Management-01.png

X6 GeniusX Leader Brain
 

ทักษะความเป็นผู้นำ ทำให้ CEO สามารถดูแลกิจการ และ ธุรกิจ

ให้อยู่ใน การควบคุมได้อย่างไม่ยุ่งยากมากนัก

เพราะว่า ทักษะผู้นำ...ไม่ใช่มีกันทุกคน

แต่ GeniusX สามารถพัฒนาทักษะนี้ได้เป็นอย่างดี

@X6 GeniusX Leader-01.png

X7 GeniusX Creative Brain
 

ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้เกิดกับคนทุกคน

แต่มันจะเกิดเฉพาะกับ คนที่มีมันสมองคิดเรื่องนั้นอยู่เป็นประจำ

ความคิดแปลกใหม่ย่อมออกมาได้เสมอ กับ มนุษย์ทุกคน

หากได้เกิดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหลักสูตร GeniusX

สามารถ สร้างให้มนุษย์เกิดสภาวะความคิดลื่นไหล

ได้อย่าง ไม่หยุดหย่อน 

@X7 GeniusX Creative-01.png

X8 GeniusX Intelligence Brain
 

ความฉลาดในการแก้ปัญหา หรือ ความฉลาดในการใช้ชีวิต

เราจำเป็นต้องใช้ "ปัญญา" ให้มากกว่า "ปัญหา"

ที่เราพบเจอ...ถึงจะแก้ปัญหานั้นได้

ชีวิตไม่ได้เป็นเหมือนเครื่องบินด้วยระบบอัตโนมัติ (Auto Pilot)

แต่มันจะเจอปัญหาทุกช่วงเวลาของชีวิต

ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และ วัยเกษียณ

ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องเพื่อน

เรื่องญาติพี่น้อง เรื่องครอบครัว

ความลับ คือ วิชา GeniusX Intelligence Brain 

สามารถช่วยคุณได้

@X8 GeniusX Intelligence-01.png

X9 GeniusX Transformation Brain
 

ความเปลี่ยนแปลง มักจะเริ่มจาก

การมีปัญหาอะไรบางอย่าง ใน "ชีวิต"หรือ "องค์กร"

คนส่วนใหญ่ มักจะเริ่มต้นจาก การใช้กระบวนการเข้ามาบังคับทีมงาน

หรือ การออกกฎระเบียบใหม่ และ การตั้ง KPI เพื่อให้ทีมงานทำตามนั้น

แต่ ปัญหาที่ตามมา

คือ แรงต้าน (Resistance)

จึงทำให้ องค์ต้องมีการฝึกอบรม

เรื่องการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีก

จงอย่าทำสิ่งใหม่ ที่สร้าง ปัญหาใหม่ขึ้นมา

เพราะ เราจะต้องแก้ปมใหม่ก่อน...จะเดินทางไปถึงจุดนั้น

@X9 GeniusX Transformation-01.png

ภาพ Workshop ของ GeniusX รุ่น 2

@001 Logo Logo GX.png
Damrong_1.jpg

ความสำเร็จของ อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ
ประธานกรรมการ เครือบริษัท เรสเตอร์ กรุ๊ป

ผู้ริเริ่มเก้าอี้นวดไฟฟ้า เพื่อสุขภาพรายแรกของประเทศไทย

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2541

ที่ทำรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อปีนักเขียนเจ้าของ สำนักพิมพ์ ดำรงค์ พิณคุณ

ผู้มีผลงานภาษาไทยกว่า 60 เรื่อง

 ซึ่งได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษกว่า 30 เรื่อง

และได้รับการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์เป็นภาษาต่างประเทศอีก 10 ภาษา
 
อีกทั้งยังเข้าร่วมงานหนังสือ

ระดับนานาชาติที่ “London Bool Fair”

และ “Frankfurt Book Fair”
 
อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ สำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนเซนต์คาเบียล

และได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการสาขาผู้ประกอบการ
 

และ

ศึกษาปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขา Cognitive NeuroScience

Damrong-319.jpg
banner_edited_edited.jpg

อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ ผู้คิดค้นหลักสูตร

GeniusX

Brain Skill Development

ผมออกแบบมาเพื่อ พัฒนาผู้บริหาร ให้สามารถ

" อ่านคนออก บอกคนได้

ใช้คนเป็น มองเห็นลูกค้า "

ด้วยหลักการ GeniusX

ที่จะพัฒนาศักยภาพสมองให้มองเห็นอนาคต 

เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ คิดกว้างไกล คิดสร้างสรรค์

พาองค์กรเข้าสู่ ยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอาชนะทุกการ Disrupt

ด้วยสุดยอดทักษะแห่งอนาคต

THANK YOU

สอบรายละเอียดแบบทดสอบ
หรือหลักสูตรเพิ่มเติม